Contributie voor welpen, scouts en explo’s

Bevers, welpen, scouts en explorers betalen € 39 per kwartaal.

De contributie is te voldoen uiterlijk:

1e kwartaal – 1e week Januari
2e kwartaal – 1e week April
3e kwartaal – 1e week Juli
4e kwartaal – 1e week Oktober

Je kunt de contributie overmaken op rekeningnr. NL65 RABO 0113 4215 67 t.n.v. Celtica onder vermelding van Kwartaal 1, 2, 3 of 4, jaartal / Voornaam / Achternaam kind. Graag dit zo vermelden, dan hebben we er minder werk aan.

LET OP: Scouting Celtica maakt van meerdere rekeningnummers gebruik. Gebruik alleen bovenstaande voor de  kwartaalcontributie.

Handig is ook om in uw bank-programma automatische overboeking in te stellen. Vermeld dan alleen “Contributie per kwartaal Voornaam Achternaam kind”. Ik zie dan aan de datum wel om welk kwartaal en jaar het gaat. Eventueel teveel betaalde bedragen worden altijd teruggestort.

Wat gebeurt er met de contributie?

Met de contributie en andere inkomsten zorgen we er voor dat jouw kind een leuke tijd bij Scouting Celtica heeft. Met deze inkomsten worden o.a. het gebouw, het terrein, stroom en water betaald. Verder wordt er geld besteed aan de zaterdagse activiteiten, spelmateriaal, touwen, hout, drinken en eten. Ook wordt er materiaal van betaald waarmee de kinderen op kamp kunnen. Voor de kampen zijn bijvoorbeeld tenten en kookgerei nodig. Als onderdeel van Scouting Nederland betalen we een afdracht aan Scouting Nederland. Die verzorgt o.a. Scouting Magazine, organiseert activiteiten en onderhoudt contact met organisaties in binnen- en buitenland.

Contributie Kelten

Met ingang van het 3e kwartaal 2019 is de contributie voor de Kelten als volgt gewijzigd:

  • Kelten – losse contributies per weekend/kamp

Bijdragen voor weekenden, kampen en bijzondere activiteiten

Let op: bovenstaande betreft de standaard contributie voor het lidmaatschap van Scouting Celtica. Aanvullend kunnen bijdragen gevraagd worden voor weekend-overnachtingen, zomerkampen en bijzonder activiteiten. Hiertoe krijgt je altijd apart bericht.

Verdere sponsoring

Kijk hier hoe je Scouting Celtica verder kan steunen (zodat we o.a. extra activiteiten kunnen organiseren).

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij:

Penningmeester
Penningmeester Vereniging Scouting Celtica